សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន និង​លោក​ឧប​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ សុខ អាន ផ្ញើ​សារ​លិខិត​ថ្វាយ​ព្រះ​ពរ​សម្តេច​ម៉ែ

សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន និង​លោក​ឧប​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ សុខ អាន ផ្ញើ​សារ​លិខិត​ថ្វាយ​ព្រះ​ពរ​សម្តេច​ម៉ែ