​អ្នកជំនាញ​បរទេស​និង​កម្ពុជា​រួមគ្នា​ដុសខាត់​សមត្ថភាព​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​សារព័ត៌មាន​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       June-14-2016, 11:42 am         72

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​អ្នកជំនាញ​បរទេស​និង​កម្ពុជា​រួមគ្នា​ដុសខាត់​សមត្ថភាព​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​សារព័ត៌មាន​ ​អ្នកជំនាញ​បរទេស​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​សាធារណ​:​និង​អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​សារព័ត៌មាន​នឹង​រួមគ្នា​បង្ហាញ​អំពី​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ​នៅក្នុង​ការទំនាក់ទំនង​និង​ឃោសនា​ប្រកបដោយ​ប្រ​សិ​ទ្ឋ​ភាព​អំពី​សេវាកម្ម​ក៏ដូចជា​ផលិតផល​របស់​ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​និង​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​។​