ចាប់ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ទៅ​ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ខ្លះ​អាច​មាន​សិទ្ធិ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​មុន​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​២​កក្កដា​​២០១៦

នៅ​អូស្ដ្រាលី​ពល​រដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​អាច​មាន​លទ្ធភាព​បោះ​ឆ្នោត​បាន​នៅ​មុន​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ដ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦​ខាង​មុខ។

  • ចាប់ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ទៅ​ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ខ្លះ​អាច​មាន​សិទ្ធិ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​មុន​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​២​កក្កដា​​២០១៦已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/14  Category:ព័ត៌មាន
Tags: