ដឹង​ទេ​? លោក ថែ​ល ថៃ ដែលជា​បេក្ខជន​ក្នុង​កម្មវិធី The Voice Cambodia II ធ្លាប់មាន​អតីតកាល​ជា​….(​មាន​វីដេអូ​)​

Videos


លោក ថែល ថៃ គឺជាបេក្ខជនមួយរូបដែលតែងតែបានធ្វើឲ្យទូរទស្សនិកជនស្រែកហោរនិងទះដៃគាំទ្រ ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក The Voice Cambodia II របស់ស្ថានីទូររទស្សន៍ហង្សមាសនោះតាមពិតជាអតិតបេក្ខជនជាប់ជ័យលាភីផ្នែកប្រជាប្រិយភាព ក្នុងកម្មវិធី The Best star ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ស្ថានីទូរទស្សន៍បុស្ត៍លេខ១១ អប្សារាTV ។

លោក ថែល ថៃ ដែលយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់ថា ជាបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក The Voice Cambodia រដូវកាលទី ២ របស់ស្ថានីទូរទស្សន៍ ហង្សមាស និងជាបេក្ខជនដែលគ្រប់គ្នាបានទស្សន៍ទាយថា អាចនិងលើកពាន The Voice នៅរដូវកាលនេះនោះ តាមពិតជាបេក្ខជនដែលទទួលបានជ័យលាភីផ្នែកប្រជាប្រិយភាព របស់ស្ថានីទូរទស្សន៍អប្បរាបុស្ត៍លេខ១១ ក្នុងកម្មវិធី The Best star ឆ្នាំ ២០១៤ ។ ដែលកាលនោះផងដែរលោក ថែល ថៃ មានឈ្មោះថា លោក ប៊ុន រ៉ូណា ហើយបើគឹតមកដល់ពេលនេះ គឺជិត៣ឆ្នាំទៅហើយ គឺលោកបានដូ ឈ្មោះទៅជា ថែល ថៃ ដើម្បីប្រឡងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោករបស់ស្ថានីទូរទស្សន៍ហង្សមាសនេះ។

ដឹង​ទេ​? លោក ថែ​ល ថៃ ដែលជា​បេក្ខជន​ក្នុង​កម្មវិធី The Voice Cambodia II ធ្លាប់មាន​អតីតកាល​ជា​….(​មាន​វីដេអូ​)​

គួររំលឹកផងដែរថា លោកថែល ថៃ ឬ ប៊ុន រ៉ូណា គឺជាមនុស្សតែមួយ ហើយកាលឆ្នាំ ២០១៤ លោកគឺជាបេក្ខជន ដែលទទួលបានជ័យលាភីផ្នែកប្រជាប្រិយភាពក្នុងកម្មវិធី The Best starដែលរៀបចំដោយស្ថានីទូរទស្សន៍អប្បរាបុស្ត៍លេខ ១១ កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅនេះ ៕ ជួន នូវ

ដឹង​ទេ​? លោក ថែ​ល ថៃ ដែលជា​បេក្ខជន​ក្នុង​កម្មវិធី The Voice Cambodia II ធ្លាប់មាន​អតីតកាល​ជា​….(​មាន​វីដេអូ​)​
ដឹង​ទេ​? លោក ថែ​ល ថៃ ដែលជា​បេក្ខជន​ក្នុង​កម្មវិធី The Voice Cambodia II ធ្លាប់មាន​អតីតកាល​ជា​….(​មាន​វីដេអូ​)​
ដឹង​ទេ​? លោក ថែ​ល ថៃ ដែលជា​បេក្ខជន​ក្នុង​កម្មវិធី The Voice Cambodia II ធ្លាប់មាន​អតីតកាល​ជា​….(​មាន​វីដេអូ​)​
ដឹង​ទេ​? លោក ថែ​ល ថៃ ដែលជា​បេក្ខជន​ក្នុង​កម្មវិធី The Voice Cambodia II ធ្លាប់មាន​អតីតកាល​ជា​….(​មាន​វីដេអូ​)​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត