រូបភាព​គួរ​ឲ្យ​សង្វេគ!ស្វា​មួយ​ពូជ​ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ព្យុះ

រឿងរ៉ាងគូរឲ្យសង្វេគមួយបានកើតឡើង ដោយស្វាមួយពូជត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ ដោយសារខ្យល់ព្យុះបានបក់បោក ធ្វើអោយបាក់ដើមឈើ ដែលវាតែងតែរស់នៅរាល់ថ្ងៃ។ ដោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅប្រទេសថៃ៕

រូបភាព​គួរ​ឲ្យ​សង្វេគ!ស្វា​មួយ​ពូជ​ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ព្យុះ រូបភាព​គួរ​ឲ្យ​សង្វេគ!ស្វា​មួយ​ពូជ​ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ព្យុះ រូបភាព​គួរ​ឲ្យ​សង្វេគ!ស្វា​មួយ​ពូជ​ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ព្យុះ រូបភាព​គួរ​ឲ្យ​សង្វេគ!ស្វា​មួយ​ពូជ​ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ព្យុះ រូបភាព​គួរ​ឲ្យ​សង្វេគ!ស្វា​មួយ​ពូជ​ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ព្យុះ

ប្រភព៖ kqube

  • រូបភាព​គួរ​ឲ្យ​សង្វេគ!ស្វា​មួយ​ពូជ​ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ព្យុះ已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/15  Category:កំសាន្ត
Tags: