​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

សារព័ត៌មាន​កូរ៉េ Dispatch បាន​បញ្ចេញ​បញ្ជី​​ឈ្មោះ​ថ្មី​​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​តារា​ស្រី​ K-Pop កើត​នៅ​ឆ្នាំ​ ១៩៩៩ ចំនួន​បួន​រូប​មាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ។

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

តារា​ស្រី​ទាំង​បួន​រូប​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​រួម​មាន ​​​Tzuyu និង​ Chaeyeon ក្រុម​​​ TWICE, Yeri ​ក្រុម​ Red Velvet និង​ Kim Doyeon ក្រុម​ I.O.I ដែល​ពួក​គេ​ទាំង​បួន​រូប​សុទ្ធ​សឹង​តែ​មាន​ចំណុច​លេច​ធ្លោ​រៀងៗ​ខ្លួន​​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​មិន​ថា​ប្រុស​មិន​ថា​ស្រី​បាក់​ចិត្ត​ស្រឡាញ់។

 

-Tzuyu

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

- Chaeyeon

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

- Kim Doyeon

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

- Yeri

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

​តារា​​ស្រី​ K-Pop កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ បួន​​រូប​​​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់​គេ

 

ចុច​អាន៖ រូប Teaser ចម្រៀង​ថ្មី​របស់ SISTAR សិចស៊ី​ប៉ុណ្ណឹង​ ចាំ​មើល​ MV យ៉ាងណា​ទៅ?

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខហេង
ប្រភព៖ Koreaboo