ភាពយន្ត​ឥណ្ឌា​ល្បីៗ ១៣ រឿង​ត្រៀម​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​កម្ពុជា​

​យ៉ាងហោចណាស់​មាន​ភាព​យន្ត​ឥណ្ឌា​ល្បីៗ​ចំនួន ១៣ រឿង នឹងត្រូវ​ចាក់​បញ្ចាំង​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទស្សនា​ដោយ​សេរី​ក្នុង​កម្មវិធី​សប្ដាហ៍​ភាពយន្ត​ឥណ្ឌា​លើក​ទី​២ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២២ ដល់ ២៦ មិថុនា​ខាងមុខ​នៅ​មហោស្រព​ចតុមុខ​។​