កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​

និស្សិតស្រីដ៏ស្រស់សោភាទើបបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ពីសកលវិទ្យាល័យកសិកម្ម Sichuan ដែលបានបង្ហោះរូបភាព១សំណុំចូលបណ្តាញសង្គម Weibo កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញនាងថតរូបចម្លងស្ទៃល៍ដដែលៗ នៅជុំវិញបរិវេណសាលា រវាងរូបថតនៅវ័យកុមារក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ និងឆ្នាំ២០១៦ ។

កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​

យុវតីរូបស្រស់វ័យ ១៩ ឆ្នាំ ដែលមានឈ្មោះថា Deng Youdi បានស្នើសុំឪពុកម្តាយរបស់នាងថតរូបដដែលៗជាមួយនាង ពោលគឺតាំងនាងនៅកុមារភាព និងពួកគាត់នៅវ័យក្មេងសារឡើងវិញ ។ ថ្វីបើទីតាំងខ្លះត្រូវបានកែប្រែអភិវឌ្ឍន៍ក្តី ក៏ទីតាំងខ្លះទៀត នៅរក្សាប្លង់ដើមទាំងស្រុង អាចឲ្យនាងបានបញ្ចេញស្ទៃល៍ដូចមុនផងដែរ ៕
កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​ កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​ កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​ កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​ កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​ កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​ កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​ កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​

  • កញ្ញា​ដ៏​ស្រស់​សោភា​បបួល​ម៉ាក់​ប៉ា​ថតរូប​ស្ទៃ​ល៍ដ​ដែលៗ​សារ​ឡើងវិញ ដែល​បាន​ថត​អស់​រយៈពេល​១៩​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​已关闭评论
  • 2 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/15  Category:ប្លែកៗ