រឿងដ៏ធុញទ្រាន់ 2 នេះ ដែលធ្លាប់តែមាននៅលើ iOS 9 នឹងលែងមានទៀតហើយនៅលើ iOS 10

រឿងដ៏ធុញទ្រាន់ 2 នេះ ដែលធ្លាប់តែមាននៅលើ iOS 9 នឹងលែងមានទៀតហើយនៅលើ iOS 10

ក្រោយពេលដែលបានទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ WWDC 2016 របស់ Apple រួចមក យើងទាំងអស់គ្នាក៏ហាក់បីដូចជាបាន
ទទួលជ្រាបនូវព័ត៌មានជាច្រើន ដែលទាក់ទងទៅនឹង iOS 10. ក្នុងថ្ងៃនេះ យើងក៏បន្តរាយការណ៍ជាសារជាថ្មីម្តងទៀតហើយជុំវិញព័ត៌មាននោះ ដោយក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសថានឹងដកកម្មវិធី Game Center ដែលប្រិយមិត្តមួយចំនួន ពិបាកនឹងប្រើប្រាស់ ហើយធុញទ្រាន់នឹងមានវា គឺឱ្យលែងមានទៀតហើយសំរាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់ក្រោយ
ដោយជំនួសមកនូវកម្មវិធីឈ្មោះថា GameKit ហើយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និងមិនរំខានច្រើនដូច
Game Center នោះឡើយ មួយវិញទៀតសំរាប់ Stock App ឫហៅពាក្យសាមញ្ញបានថា កម្មវិធីដែលមានស្រាប់
នៅលើម៉ាសុីនមួយចំនួនធំប្រិយមិត្តក៏អាចធ្វើការលុប ដោយផ្ទាល់ដៃរបស់អ្នកបាន ដូចទៅនឹងកម្មវិធីដទៃឯទៀតដែរ
បើអ្នកគិតថាកម្មវិធីនោះ វាមិនជាចាំបាច់សំរាប់អ្នកឫក៏តែងតែរំខានការប្រើប្រាស់របស់អ្នក (កម្មវិធីដែលអាចលុបបានមាននៅខាងក្រោម)។
សរុបមកវិញមានន័យថា រឿងជាច្រើននឹងត្រូវបានបំភ្លឺយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ iOS 10 ជាផ្លូវការនៅក្នុងខែ កញ្ញាខាងមុខនេះតែម្តង :)

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
រឿងដ៏ធុញទ្រាន់ 2 នេះ ដែលធ្លាប់តែមាននៅលើ iOS 9 នឹងលែងមានទៀតហើយនៅលើ iOS 10

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
រឿងដ៏ធុញទ្រាន់ 2 នេះ ដែលធ្លាប់តែមាននៅលើ iOS 9 នឹងលែងមានទៀតហើយនៅលើ iOS 10

ចុះថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 05:10 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

រឿងដ៏ធុញទ្រាន់ 2 នេះ ដែលធ្លាប់តែមាននៅលើ iOS 9 នឹងលែងមានទៀតហើយនៅលើ iOS 10
រឿងដ៏ធុញទ្រាន់ 2 នេះ ដែលធ្លាប់តែមាននៅលើ iOS 9 នឹងលែងមានទៀតហើយនៅលើ iOS 10

រឿងដ៏ធុញទ្រាន់ 2 នេះ ដែលធ្លាប់តែមាននៅលើ iOS 9 នឹងលែងមានទៀតហើយនៅលើ iOS 10