ចំរើន សុ​ភ័​ក្រ សម្រស់​មិន​អំណោយផល​ដល់​ការសម្ដែង​

dnt-news : តារាចម្រៀង​ប្រចាំ We Production ចំរើន សុ​ភ័​ក្រ ថ្លែង​មកកាន់ Sabay ថា នាង​ចង់​ក្លាយជា​តារា​សម្តែង​ដែរ ប៉ុន្តែ​សម្រស់ រូបរាង មិន​អំណោយផល​។​