ក្នុង​១០​មាន​៧​នាក់​នៃ​អ្នកបោះឆ្នោត ដែល​ស្អប់​លោក Donald Trump

dnt-news : ​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​មកពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ លោក ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ បាន​ធ្លាក់​ប្រជាប្រិយភាព​យ៉ាងច្រើន​នៅក្នុង​ស្រទាប់​សម្លេងគាំទ្រ​នៃ​ប្រជាជន​អាមេរិក ។​