បុរស​ម្នាក់​បែរ​និយាយថា​ឈប់​ហូប នៅពេល​រកឃើញ​លុយ ២០ ដុល្លារ នៅ​ខាងក្នុង​នំ​ប៊ឺ​ហ្គ័​រ​Lengkhun

dnt-news :​ ​បុរស​ម្នាក់​ឈ្មោះ Dave Cook រស់នៅក្នុង​ស្រុក Chesterfield, រដ្ឋ Virginia (​អាមេរិក​) និយាយថា គាត់​បាន​ទៅ​ភោជនីយដ្ឋាន McDonald ជាមួយ​ម្តាយ​របស់គាត់ ហើយ​គាត់​បាន​កូ​ម្ម៉​ង់​នំ​បុ័ង​ដាក់​ហ្វ្រូ​ម៉ាស់ (cheeseburger) ។​