រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​

Videos


បន្ទាប់ពីរូបអាក្រាតរបស់ វ៉ាន់ នីឡា ចែកចាយនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម បានធ្វើឲ្យនាងក្រពុលមុខជាខ្លាំង ហើយនៅយប់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ វ៉ាន់ នីឡា បានត្អូញតែ្អរពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្ត រហូតលែងចង់រស់ ។

វ៉ាន់ នីឡា បានសរសេរថា «ហេតុអ្វីក៏ជីវិតរបស់ខ្ញំុត្រូវជួបរឿងដ៏អាក្រក់នឹងគួរអោយអាម៉ាស់បែបនេះ ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ខ្ញំុទទួលយករឿងនេះ លែងបានទៀតហើយ ខ្ញំុបានឃើញរាល់ខមមេន នៅតាមបណ្តាផេកផ្សេងៗ ខ្ញំុមានទឹកចិត្តតស៊ូនៅពេលដែលបងប្អូនលើកទឹកចិត្ត ខ្ញំុសប្បាយចិត្ត ពេលដែលបងប្អូនឃើញខ្ញំុដួល ហើយនៅតែហុចដៃអោយនាងខ្ញំុក្រោកឈរសារឡើងវិញ។ ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញំុឃើញនៅខមមេនមាក់ងាយម្តងៗធ្វើអោយខ្ញំុមានអារម្មណថា លែងចង់រស់ .. រឺទាល់តែរលាយបាត់ខ្ញំុពីលោកនេះទៅ ទើបរឿងដ៏កខ្វក់មួយនេះ រលាយបាត់ដែរ??? ការឈឺចាប់ដ៏ធំធេងមួយនេះ សូមផ្ញើជូនទៅបុរសម្នាក់នោះជាពិសេស…» ។ សម្រាប់អ្នកក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈនៅពេលដែលឃើញ វ៉ាន់ នីឡា ជួបរឿងដូច្នេះ ម្នាក់ៗសុទ្ធតែលើកទឹកចិត្ត នាងគ្រប់ៗគ្នា ។

រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីសប្តាហ៍មុន វ៉ាន់ នីឡា ត្រូវឡើងសម្តែងនៅក្នុងឆាកប្រគុំតន្ត្រី A1 របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV តែភ្លាមៗនោះ នាងបែរជាផ្អាកឡើងសម្តែងទៅវិញ ៕ អាលីណា

រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​
រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​
រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​
រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​
រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​
រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​
រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​
រឿងរាវប្រែប្រួលពេក ធ្វើឲ្យ វ៉ាន់ នី​ឡា លែង​ចង់​រស់​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត