បើ​ស្លឹកឈើ​បាំង​ស្តុប​ចឹង មើល​ភ្លើង​សញ្ញា​ម៉េច​ឃើញ​ទៅ!

ភ្លើងស្តុប​​ផ្សារ​អូរឫស្សី (លើ​ផ្លូវ​ព្រះមុនីវង្ស) មួយ​នេះ ត្រូវ​​​ដើមឈើ​មួយ​ដើម បាំង​ស្ទើរ​តែ​ជិតឈឹង ដែលជាហេតុ​នាំ​​​​ឱ្យ​អ្នកដំណើរ និង​អ្នកបើកបរ ពិបាក​មើល​ភ្លើង​សញ្ញា។ តើ​អ្នក​យល់​យ៉ាងណា​ដែរ ចំពោះ​រូបភាព​ទាំងនេះ?

  បើ​ស្លឹកឈើ​បាំង​ស្តុប​ចឹង មើល​ភ្លើង​សញ្ញា​ម៉េច​ឃើញ​ទៅ!

 

បើ​ស្លឹកឈើ​បាំង​ស្តុប​ចឹង មើល​ភ្លើង​សញ្ញា​ម៉េច​ឃើញ​ទៅ!

 

បើ​ស្លឹកឈើ​បាំង​ស្តុប​ចឹង មើល​ភ្លើង​សញ្ញា​ម៉េច​ឃើញ​ទៅ!

 

បើ​ស្លឹកឈើ​បាំង​ស្តុប​ចឹង មើល​ភ្លើង​សញ្ញា​ម៉េច​ឃើញ​ទៅ!

 

ចុចអាន៖ ករណី​​យក​ប្រាក់​ជា​ថ្នូរ​ហ៊ាន​ឲ្យ​ឡាន​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​បើក​ចេញ ក្រសួង​សូម​ឲ្យ​រាយការណ៍​

 

ដោយ៖ អ៊ុំ សុភក្តិ

រូបថតទូរសព្ទដៃ