ម៉ា​រ៉ា ប៊ុណ្ណា ចេញ Original Song ហ្នឹង​គេ​ដែរ​!

dnt-news : ​លោក ម៉ា​រ៉ា ប៊ុណ្ណា បានសម្រេច​ចិត្ត​ប្រឡូក​ក្នុង​វិស័យ​ចម្រៀង​វិញ បន្ទាប់ពី​បាន​ផ្អាក​ជិត ១០ ឆ្នាំកន្លងមក​ហើយ​នោះ​។​ ​តារាចម្រៀង​រូបនេះ​ឱ្យដឹងថា លោក​បានចាប់ផ្ដើម​ជាមួយ​ផលិតកម្ម Galaxy ដោយ​ផ្ដោតលើ​ការផលិត​បទ Original Song ហើយ​ចម្រៀង​នាំមក​នូវ​ក្ដី​រំពឹង​ខ្ពស់​សម្រាប់​រូបលោក​មាន​ចំណងជើង​ថា