គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នឹងធ្វើពិធីសាសនា នៅថ្ងៃ១៩មិថុនា

:
លោកសុន ឆ័យ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានថ្លែងថា នៅថ្ងៃទី១៩ មិថុនា ខាងមុខ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នឹងធ្វើពិធីសាសនា នៅមុខព្រះអង្គចេក ព្រះអង្គចម នៅមុខនគរវត្តដោយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ២.០០០នាក់ចូលរួមមកពីតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន ក្នុងបំណងបន់ស្រន់ដល់វត្ថុស័ក្តិឲ្យបង្វែរអារម្មណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំមកគិតពីប្រយោជន៍ជាតិ៕N