ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​

ប្រសិនពុំមាននរណាប្រាប់មុនថា វាពុំអាច “បរិភោគ” បានទេនោះៗ អ្នកប្រាកដជាលូកដៃចាប់ មកសាកល្បង ហើយរងរបួសជាពុំខាន ។ ព្រោះថា ទាំងអស់នោះ សុទ្ធសឹងជាស្នាដៃសិល្បះចម្លាក់ អំពីឈើរបស់សិល្បករចម្លាក់ដ៏ល្បីល្បាញសញ្ជាតិជប៉ុន Seiji Kawasaki ។

ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​“ត្រីចៀន” បែបនេះ សួរថា អ្នកណាពុំស្រក់ទឹកមាត់នោះ ?

ពុំមានអ្វីចម្លែកទេ គ្រាដែល Kawasaki បង្ហោះរូបភាពនៃស្នាដៃទាំងឡាយរបស់ខ្លួនលើបណ្តាញសង្គម Twitter និង Instegram ហើយទទួលបាននូវការស្ងើចសរសើរពីសាធារណៈជន ក៏ដូចជាទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ។

បច្ចុប្បន្ន Kawasaki ក្លាយជាម្ខាស់នៃគេហទំព័រល្បីល្បាញមួយ សម្រាប់បំរើការទស្សនា “មុខម្ហូប” របស់ខ្លួន ពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរ ។

ពេលវេលាដែលគាត់សម្រេច បាន “ផលិតផង” ១ មានរយៈពេលយ៉ាងខ្លីស្ទើពុំជឿ -ពី ២ ម៉ោង – ៣ ម៉ោង ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ផលិតផល១ ។ ការ “ផលិត” របស់គាត់ មានដំណាក់កាលសម្រាប់២គឺៈ ឆ្លាក់ និងលាបពណ៌ ដោយប្រភេទថ្នាំលាប acrytic ដើម្បីមើលទៅឲ្យដូចជារបស់ពិតៗ ៕

ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​ ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​ ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​ ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​ ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​ ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​ ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​ ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​ ស្ទើ​ពុំ​ជឿថា​វា​ជា​ផលិតផល​ចំណីអាហារ “​សិ​ល្បះ​” ធ្វើ​អំពី​…​ឈើ​