ឧកញ៉ា​ឌី ប៉ូ ​​គោរព​ជូនពរ​សម្ដេច​តេជោ ​ក្នុង​ឱកាស​ ដែល​សម្ដេច​ទទួល​បាន​បណ្ឌិត​កិត្តិយស ជា​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក ​សម្រាប់​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ

ឧកញ៉ា​ឌី ប៉ូ ​​គោរព​ជូនពរ​សម្ដេច​តេជោ ​ក្នុង​ឱកាស​ ដែល​សម្ដេច​ទទួល​បាន​បណ្ឌិត​កិត្តិយស ជា​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក ​សម្រាប់​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ​និង​ការ​អភិវឌ្ឍឧកញ៉ា​ឌី ប៉ូ ​​គោរព​ជូនពរ​សម្ដេច​តេជោ ​ក្នុង​ឱកាស​ ដែល​សម្ដេច​ទទួល​បាន​បណ្ឌិត​កិត្តិយស ជា​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក ​សម្រាប់​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ

  • ឧកញ៉ា​ឌី ប៉ូ ​​គោរព​ជូនពរ​សម្ដេច​តេជោ ​ក្នុង​ឱកាស​ ដែល​សម្ដេច​ទទួល​បាន​បណ្ឌិត​កិត្តិយស ជា​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក ​សម្រាប់​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ已关闭评论
  • 57 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/16  Category:ក្នុងស្រុក