ពុទ្ធបរិស័ទ​ថៃ​រារាំង​មិន​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ព្រះកាយ​ចៅអធិការ​វត្ត​ដាម​ម៉ា​កា​យ៉ា​

dnt-news : អ្នកគាំទ្រ​រាប់ពាន់នាក់​បាន​ប្រមូលផ្តុំ​ដើម្បី​តវ៉ា​រារាំង​មិន​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ថៃ​ឃាត់​ព្រះកាយ​ចៅអធិការ​វត្ត​ពុទ្ធសាសនា​ដែលមាន​ឥទ្ធិពល​មួយ​នៅ​ភាគ​ខាងជើង​នៃ​ទីក្រុង​បាងកក ដោយ​អ្នកគាំទ្រ​ចោទថា​ការប៉ុនប៉ង​ឃាត់​ព្រះកាយ​នេះ ជា​រឿង​នយោបាយ​។​