អភិបាលក្រុង​តូ​ក្យូ​សុំលាលែង​ព្រោះ​រឿងអាស្រូវ​ហិរញ្ញវត្ថុ​

​ប្រភពព័ត៌មាន​ផ្លូវការ​មួយ​គូសបញ្ជាក់ថា អភិបាលក្រុង​តូ​ក្យូ​លោក​យ៉ូ​អុ​ី​ជី ម៉ា​ស៊ូ​ហ្សូ​អេ ដែល​ទទួល​ការចោទប្រកាន់ថា ប្រើប្រាស់​មូលនិធិ​នយោបាយ ដើម្បី​គោលដៅ​ផ្ទាល់ខ្លួន​នោះ កាលពី​ថ្ងៃទី​១៥ មិថុនា បានដាក់​ពាក្យ​សុំលាលែង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត​លើ​ញត្តិ​សម្តែង​ការមិនទុកចិត្ត ។ ការចាកចេញ​របស់​អ្