ក្រោយ​រៀន​ចប់ និស្សិត​ជនបទ មិន​ចង់​ធ្វើការ​នៅ​ជនបទ មូលហេតុ​អ្វី​? និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       18-06-2016, 9:20 am         50

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ក្រោយ​រៀន​ចប់ និស្សិត​ជនបទ មិន​ចង់​ធ្វើការ​នៅ​ជនបទ មូលហេតុ​អ្វី​?​ភ្នំពេញ​៖ ការងារ​នៅ​ទីក្រុង គឺជា​ជម្រើស​អាទិភាព សម្រាប់​និស្សិត​ខ្មែរ នៅពេល​ពួកគេ​បញ្ចប់​ការសិក្សា​។ ការណ៍​នេះ បានធ្វើ​ឲ្យ​តំបន់​ជនបទ កំពុង​ខ្វះខាត​ធនធានមនុស្ស និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ទីជនបទ មានការ​អភិវឌ្ឍ​យឺតយ៉ាវ​។ តើ​ហេតុអ្វី​បានជា​និស្សិត​ខ្មែរ មិន​ចង់​ធ្វើការ​នៅ​ជនបទ​?