ក្លឹបពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់រាំទល់ភ្លឺ

នៅបារ Heart of Darkness គឺពិសេសតែម្តងសម្រាប់អ្នកដែលចង់អង្គុយផឹកស្រាទល់ភ្លឺ  ព្រោះអ្នកទៅកម្សាន្ដនៅក្លឹបនេះមានទាំងបុរស និងនារី ស្មើដៃគ្នា។ លើសពីនេះ Heart of Darkness ក៏ជាកន្លែងពេញនិយមរបស់ជនជាតិបរទេសផងដែរ ដូច្នេះបទចម្រៀងដែលចាក់នៅទីនោះ កន្ត្រាក់អារម្មណ៍មិនចាញ់ក្លឹបបរទេសផ្សេងៗឡើយ ហើយឥលូវនេះមានកម្មវិធីពិសេសរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គ្រប់សុភាពនារីនឹងទទួលបានការទិញរាល់ភេសជ្ជៈមួយថែមមួួយដល់ហាងបិទតែម្តង។

ក្លឹបពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់រាំទល់ភ្លឺ ក្លឹបពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់រាំទល់ភ្លឺ ក្លឹបពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់រាំទល់ភ្លឺ ក្លឹបពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់រាំទល់ភ្លឺ ក្លឹបពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់រាំទល់ភ្លឺ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៣៨ ផ្លូវលេខ ៥១
ចាប់បើកពីម៉ោង៩យប់ដល់៥ភ្លឺ
ទំនាក់ទំនង៖ 077 837 777

រូបភាព៖ Heart of Darkness’s webpage

ប្រភព៖ sabay