ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​

6 Videos


បន្ទាប់ពីបានចេញជាផ្លូវការណ៍នៃបទចម្រៀងទោល «I Just Wanna Dance» កាលពីពេលថ្មីៗនេះរួចមក ស្រាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះតារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម Girls’ Generation នាង ធីហ្វានី(Tiffany) បានបង្ហាញរូបថតដ៍ស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹកក្នុងកំឡុងពេលថត MV នៃបទចម្រៀង «I Just Wanna Dance» នេះ ដោយបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាក់ស្ទើរតែកើតខ្យល់ដោយសារតែសម្រស់ និង ភាពសិចស៊ីគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់នាង ។

P9

ស្របពេលជាមួយការបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ ធីហ្វានី នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺរណេតនេះទៀតសោត បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននាក់លើសាកលលោក ជាពិសេសបុរសៗបាននាំគ្នាសរសេរសរសើរអំពីសម្រស់របស់ស្រីស្អាតរូបនេះមិនដាច់ពីមាត់ឡើយ ។

ចង់ដឹងថា តើរូបថតរបស់ ធីហ្វានី នៅក្នុងកំឡុងពេលថត MV ទោលដំបូងរបស់នាងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងប៉ុនណា សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖
(ប្រភព៖ កូរ៉េប៊ូ) កុសល

ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​
ស្រី​ស្អាត ធី​ហ្វា​នី បង្ហាញ​រូបថត​កាច់រាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​វិលក្បុង​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត