ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

តើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានប្រើប្រាស់ iOS 10 ហើយឬនៅ? ខ្ញុំជឿជាក់ថា ប្រិយមិត្តមួយចំនួនធំនៅមិនបានប្រើប្រាស់ iOS ជំនាន់ថ្មីរបស់ Apple នេះនៅឡើយទេ ដោយសារតែវាមិនទាន់អោយយើងធ្វើការអាប់ដេតពេញលិញនៅឡើយ។ កាលពីព្រឹកមិញនេះគេហទំព័រ 9to5mac បង្ហោះអំពីរបៀប Makeup នៅលើ iPhone របស់ពួកគាត់ដោយដំណើរដោយប្រព័ន្ធប្រតិបិត្តិការ iOS 10 Beta 1 ។ បើតាមការវិភាគរបស់ Apple ពិតជាធ្វើបានខ្លាំងណាស់ចំពោះ iOS 10 មួយនេះ ព្រោះយើងអាច Makeup រូបភាបរបស់បានយ៉ាងងាយមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីជំនួយផ្សេងដូចកាលពីមុនឡើយ យើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលមានស្រាប់នៅលើ iPhone របស់យើងផ្ទាល់តែម្តង។ ចង់ជ្រាប់កាន់តែចូលទៅទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា....

Image: ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

Image: ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

Image: ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

Image: ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

Image: ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

Image: ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

Image: ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
ទោះទៅមើលការ Makeup នៅលើ iOS 10 តើអស្ចារ្យបែបណា? (VDO)

ចុះថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:23 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ