អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​

6 Videos


រូបថតជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់តារាម៉ូដែលវ័យ ២០ ឆ្នាំ Kimberlly Chen ដែលជាកូនកាត់តៃវ៉ាន-ប្រេស៊ីលបានធ្វើមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង រហូតមានការចែកចាយបន្តគ្នាជាច្រើន ។ យោងតាមសារព័ត៌មាន គេបានដឹងថា ឪពុកបង្កើតនាងជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ ហើយនាងទើបតែត្រឡប់មករស់នៅតៃវ៉ាន់វិញ កាលពីនាងមានអាយុ ១០ ឆ្នាំ ។ ដោយសារតែសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតតាំងពីធម្មជាតិ នាងបានធ្វើឲ្យបុរសៗដែលស្គាល់នាងជាច្រើនលង់ស្រឡាញ់នាងទាំងមិនដឹងខ្លួន ។

P9

ចង់ដឹងថា សម្រស់នាងយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតដែលដកចេញពីគណនី Facebook ទាំងអស់នេះ ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​
អស់ទាស់ ! សម្រស់​នារី​កូនកាត់​តៃវ៉ាន​-​ប្រេ​ស៊ី​ល​រូបនេះ​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត