តណ្ហា​ដល់ក​! ដល់​ថ្នាក់​យក​ផ្លូវថ្នល់​ធ្វើជា “​ប្រដាប់​” សម្រេច​កាម អត់​ខ្វល់​ភ្នែក​អ្នកដទៃ​

បុរសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ត្រូវបានគេប្រទះឃើញកំពុងរួមភេទជាមួយ “ផ្លូវថ្នល់” យ៉ាងមានសេចក្តីសុខទាំងកណ្តាលថ្ងៃ ។ ហេតុការណ៍ដ៏ហួសចិត្តនេះ បានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួកបុគ្គលិកកាល័យចេញមកមើល និងថតសកម្មភាពរបស់បុរសនោះ ដែលកំពុង “ខ្ទុតដី” នៅខាងក្រៅអគារធ្វើការរបស់ពួកគេ ។

ខ្សែវីដេអូឃ្លីបក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញបុរសម្នាក់ បានដើរឱនលបៗសសៀរពីខាងក្រោយរថយន្ត ដើម្បីមើលបុរសនោះកំពុង “ខ្ទុតដី” នៅអែបពីមុខរថយន្តកំពុងថត ៕

តណ្ហា​ដល់ក​! ដល់​ថ្នាក់​យក​ផ្លូវថ្នល់​ធ្វើជា “​ប្រដាប់​” សម្រេច​កាម អត់​ខ្វល់​ភ្នែក​អ្នកដទៃ​