តម្លៃ​ព្យាបាល​ប្តី​កា​តុលើក​ទី១ ឈាន​ចូលដល់​ខ្ទង់​….​

6 Videos


ចាប់តាំងពីជំងឺប្តីរបស់តារាកំប្លែង កាតុ បានធ្វើទុក្ខកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូង ខាងក្រុមគ្រួសារក៏សម្រេចចិត្តបញ្ចូនរូបលោកទៅព្យាបាល និង សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅប្រទេសវៀតណាម។

P9

តម្លៃ​ព្យាបាល​ប្តី​កា​តុលើក​ទី១ ឈាន​ចូលដល់​ខ្ទង់​….​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ដែលប្តីកាតុ សម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសវៀតណាម នាងត្រូវចំណាយអស់ប្រាក់ ជាងពីរម៉ឺនដុល្លារ ហើយនាងបានខាតបង់ការងារជាច្រើន បន្ទាប់ពីសម្រាកមើលថែជម្ងឺស្វាមី ៕ អាលីណា

តម្លៃ​ព្យាបាល​ប្តី​កា​តុលើក​ទី១ ឈាន​ចូលដល់​ខ្ទង់​….​
តម្លៃ​ព្យាបាល​ប្តី​កា​តុលើក​ទី១ ឈាន​ចូលដល់​ខ្ទង់​….​
តម្លៃ​ព្យាបាល​ប្តី​កា​តុលើក​ទី១ ឈាន​ចូលដល់​ខ្ទង់​….​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត