នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​

6 Videos


មានអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម After School នាង លីហ្ស៊ី (Lizzy) ជាច្រើននាក់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសម្រស់ធម្មជាតិរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងសាច់សខ្ចីដូចព្រិលរូបនេះ បន្ទាប់បីនាងបានបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកចូលទៅក្នុងគណនី Instagram កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ។

P9

យោងតាមរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ស្រីស្អាត លីហ្ស៊ី នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសម្រស់ធម្មជាតិរបស់នាង ដោយកន្លងមកគ្រប់គ្នាបានត្រឹមតែឃើញសម្រស់របស់នាងនៅលើឆាកប្រគុំតន្ត្រីនិង ក្នុងស្ថានីយទូរទស្សជាដើម ។ ជាមួយសម្រស់របស់តារាចម្រៀងវ័យ ២៣ ឆ្នាំ នេះទៀតសោតបានធ្វើអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាក់និយាយសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយ ព្រោះសម្រស់របស់នាងពេលនៅលើឆាក និង នៅពេលធ្វើខ្លួនសាមញ្ញ គឺមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយ ដូចនេះអាចបញ្ជាក់បានថា លីហ្ស៊ី គឺជាស្រីស្អាតពិតៗនៅក្នុងក្រុម After School ៕ (ប្រភព៖ កូរ៉េប៊ូ) កុសល

នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​
នាង លី​ហ្ស៊ី សមាជិក​ក្រុម After School ទោះបី​ធ្វើខ្លួន​សាមញ្ញ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត