១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​

6 Videos


បើយើងមើលរូបប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះភ្លាម ប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាវាជារូបថតរបស់មនុស្សពិតៗ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរូបទាំងអស់នេះគឺជារូបគំនូរដែលគូរដោយបុរសម្នាក់ដែលមិនដែលបានឆ្លងកាត់សាលាគំនូរសូម្បីម្ដង ។

P9

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ជាងគំនូរមិនធ្លាប់ឆ្លងកាតើសាលាខាងលើមានឈ្មោះថា Mike Dargas គាត់មានដុងខាងគូររូបតាំងពីអាយុ ៣ ឆ្នាំ មកម្លេះ ។ ម្ដាយរបស់ Mike Dargas ពិតជាពេញចិត្តជាមួយស្នាដៃគំនូររបស់គាត់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបង្ហាញស្នាដៃដំបូងរបស់ខ្លួនឲ្យម្ដាយឃើញកាលអាយុ ៣ ឆ្នាំ ។ បានអាយុប្រហែលចន្លោះ ៧-៨ ឆ្នាំ លោក Mike Dargas ចាប់ផ្ដើមគូរគំនូរលក់ជាលើកដំបូងឲ្យគ្រួសារមិត្តភ័ក្ររបស់លោក ។ បានអាយុ ១៤ ឆ្នាំ លោក Mike Dargas គឺជាម្ចាស់ហាងចាក់សាក់តូចមួយដែលបើកដំណើរការនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃជាងគំនូរគ្មានគ្រូរម្នាក់នេះបានក្លាយជាវិចិត្រករដៃឯកដែលអាចគូររូបជាលក្ខណៈធំៗបានយ៉ាងងាយ និង ស្រស់ស្អាត រស់រវើកបំផុត ។

ចង់ដឹងថា រូបគំនូរស្នាដៃរបស់លោក Mike Dargas មានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុនណានោះសូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព៖ បដផេនដា) កុសល

១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​
១៣ សន្លឹក ដ៏​ទាក់ទាញ​ពី​ជាងគំនូរ​ដែល​មិនបាន​ចូល​សាលា​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត