ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​

6 Videos


ថ្មីៗនេះនៅលើតារាងទិញលក់អចលនទ្រព្យអាមេរិក គេឃើញមានភូមិគ្រឹះដ៏ប្រណីតមួយកន្លែងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ ៦៥ លានដុល្លារអាមេរិក ។ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ភូមិគ្រឹះប្រណីតមួយកន្លែងនេះគឺជាកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកជំនួញជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ឈ្មោះ Frank Luppi ដោយលោកចំណាយពេល ៣០ ឆ្នាំ ដើម្បីសង់ភូមិគ្រឹះនេះឡើង ។ ភូមិគ្រឹះនេះទៀតសោតមានទីតាំងស្ថិតក្នុងរដ្ឋផ្លរីដា សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយជ្រើសរើសទីតាំងល្អបំផុតសម្រាប់ទទួលបានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធរួមជាមួយទេសភាពដ៏ត្រកាលនៅលើកោះ Jupiter Island ។

P9

ភូមិគ្រឹះដែលដាក់លក់ក្នុងតម្លៃកប់បពកនេះដែរមានទំហំសរុប ៧៩៩ ម៉ែត្រការ៉េ មានបន្ទប់ដេកចំនួន ១៨ បន្ទប់ មានបន្ទប់ហាត់ប្រាណ អាងហែលទឹក និង មានផែផ្ទាល់ខ្លួនតូចៗ ២ កន្លែងថែមទៀតផង ។ គួរបញ្ជាក់ដែរថា ភូមិគ្រឹះនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨០ ហើយវាទើបតែរួចរាល់ជាស្ថាពរកាលពីពីរបីខែមុននេះប៉ុណ្ណោះ ។ លោក Frank Luppi គឺជាអ្នកជំនួនជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យធំៗចំនួន ១៤ កន្លែងនៅជុំវិញសាកលលោក ហើយសម្រាប់ការលក់ភូមិគ្រឹះប្រណីតមួយកន្លែងនេះគឺលោកមិនបានបង្ហាញហេតុផលច្បាស់លាស់ឡើយ ៕ (ប្រភព៖ ឌាលលីមែល) កុសល

ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៦៥ លាន​ដុល្លារ របស់​អ្នកជំនួញ​អ៊ីតាលី​ស្អាត​ដូច​រាជ្យ​វាំង​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត