តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​នេះ​តារា​​របស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ TVB ហុងកុង​កញ្ញា Nancy Wu និង លោក Vincent Wong បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ដល់​កម្ពុជា​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​​ភាគ​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​ដែល​ត្រៀម​បញ្ចាំង​នៅ​លើ​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ PNN។

 តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

រឿង​ភាគ​ថ្មី​នោះ​មាន​ចំណង​ជើង​ថា “A Fist Within Four Wall” និង “Over Run Over”។
Nancy Wu និង Vincent Wong ថ្លែង​ថា​រឿង​ទាំង​ពីរ​នេះ​គឺ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​ច្រើន​ពី​ប្រជាជន​ហុងកុង​ជាពិសេស​រឿង “A Fist Within Four Wall” Nancy Wu បញ្ជាក់​ថា​ “រឿង​បែប​កុងហ្វួ​នេះ​ហុងកុង​មិន​បាន​ថត​ប្រមាណ​ជា​៣០​ឆ្នាំ​ហើយ​ពេល​យក​មក​ថត​វិញ​គឺ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ច្រើន”។ចំណែក​ឯ​រឿង”Over Run Over” របស់ Vincent Wong នៅ​ពេល​ដែល​កំពុង​ចាក់​បញ្ចាំង​ត្រូវ​ប្រជាជន ហុងកុង​ តាំង​នាម​ឲ្យ Vincent Wong ថា​ “វីរ​បុរស​ហុង​កុង”។
រឿង​​ភាគ​របស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ TVB ហុងកុង​ “A Fist Within Four Wall” និង “Over Run Over” នឹង​ត្រូវ​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​លើ​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ PNN តែ​មួយ​គត់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

 

សកម្មភាព​ខ្លះៗ​នៃ​ការ​បើក​សន្និសីទ​កាសែត​ពី​ម្សិល​មិញ៖

  តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

តារា​ហុងកុង Nancy Wu-Vincent Wong មក​ដល់​កម្ពុជា​

 

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY​​​​​​​​​