ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​

6 Videos


នារីជនជាតិឡាតវីយ៉ា(Latvian) វ័យ ៣០ ឆ្នាំម្នាក់កើតមកមានរាងកាយស្អាតដូចនារីដទៃ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនាងមិនដែលសប្បាយចិត្តចំពោះរាងកាយដូចនេះទេ ទើបនាងសម្រេចចិត្តចំណាយលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីវះកាត់កែសម្ផស្សឲ្យដូចគ្នាទៅហ្នឹងតុក្កតាសិច ។

P9

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា នារីម្នាក់នេះមានឈ្មោះ Victoria Wild ហើយនាងមិនដែលបញ្ឈប់សកម្មភាពវះកាត់កែរាងកាយឲ្យក្លាយទៅជាតុក្កតាសិចឡើយ តាំងពីរាងកាយធម្មតារហូតដល់រាងកាយមិនសមជាមនុស្ស (មើលក្នុងរូប) ។ គួរបញ្ជាក់ដែរថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ នាងបានចាប់ផ្ដើមវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូងពីទំហំតូចល្មម ទៅដល់ទំហំធំខ្លាំង(ក្នុងរូប) ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿ ហើយសម្រាប់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានអ្នកស្គាល់នាង Victoria Wild មួយចំនួននិយាយថា រាងកាយរបស់នាងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុង ៕ (ប្រភព៖ ឡូលីប៉ប) កុសល

ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​
ហួសចិត្ត​! លទ្ធផល​វះកាត់​នារី​នេះ​ឱ្យ​ដូច​កូនក្រមុំ​តុក្កតា​សិច​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត