សម្រស់​គ្រូ​ស្រី ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​

6 Videos


ថ្មីៗនេះមានអ្នកនិយមលេងកម្មវិធីសង្គម Instagram ជាច្រើននាក់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសម្រស់របស់អ្នកគ្រូរវិទ្យាល័យជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ឈ្មោះ Lee Nayeong ។

P9

អ្នកគ្រូរ Lee Nayeong ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកគ្រូរវិទ្យាល័យដែលស្អាតជាងគេបំផុតនៅកូរ៉េខាងត្បូង ហើយកាលនាងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនាងក៏ជាស្រីស្អាតបំផុតប្រចាំសាលាផងដែរ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រូរគួរឲ្យស្រឡាញ់រូបនេះធ្លាប់ជាបេក្ខនារីប្រឡងបវរកញ្ញា «Miss Korea» ទៀតផង ។ សព្វថ្ងៃអ្នកគ្រូរ Lee Nayeong បានក្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនរាប់លាននាក់លើសាកលកលោក មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងបានធ្វើឲ្យសិស្សប្រុសៗជាច្រើនលង់ស្រឡាញ់ ។

ចង់ដឹងថា អ្នកគ្រូរវិទ្យាល័យនៅកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នេះគួរស្រឡាញ់ប៉ុនណាសូមមើលការនង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖
(ប្រភព កូរ៉េប៊ូ)កុសល

សម្រស់​គ្រូ​ស្រី ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​
សម្រស់​គ្រូ​ស្រី ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​
សម្រស់​គ្រូ​ស្រី ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​
សម្រស់​គ្រូ​ស្រី ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​
សម្រស់​គ្រូ​ស្រី ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​
សម្រស់​គ្រូ​ស្រី ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​
សម្រស់​គ្រូ​ស្រី ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត