ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​

សកម្មភាពហ្វឹកហាត់មួយចំនួនរបស់ក្រុមនិស្សិតនារីចិនរៀនផ្នែកអាកាសចរ ដែលត្រូវគេថតមកបង្ហាញ ថ្មីៗនេះកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចិន។

ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​

តាមប្រភពសារព័ត៌មាន Daily Mail ក្រុមនិស្សិតនារីដែលមកពី មហាវិទ្យាល័យអាកាសចរណ៍ Chengdu East Star ប្រទេសចិន ដើម្បីត្រៀមក្លាយខ្លួនជាបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះ បានឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ការលំបាក តួយ៉ាង ការលើកអង្កត់ឈើធំ ការបោកចំបាប់ក្នុងទឹកភក់ ជាដើម។

ចំពោះការហ្វឹកហាត់បែបនោះ ត្រូវបានរៀបចំដើម្បីឲ្យនិស្សិតដែលអនាគតនឹងក្លាយជាអ្នកបម្រើការផ្នែកអាកាសចរចេះការពារនិងដោះស្រាយស្ថានការណ៍អាក្រក់ណាមួយដែលអាចកើតឡើងពេលជិះយន្តហោះ។

ក្រៅពីម៉ោងហ្វឹកហាត់លំបាកៗខាងលើ ក្រុមនិស្សិតនារីអាកាសចរចិន ក៏ត្រូវរៀនពីរបៀបដើរ និងការបម្រើអ្នកដំណើរលើយន្តហោះផងដែរ៕

ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​ ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​ ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​ ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​ ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​ ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​ ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​ ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​

ប្រភព៖ sabay

  • ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​​និស្សិត​​​នារី​អាកាសចរ​ចិន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​លើ​យន្តហោះ​已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/20  Category:កំសាន្ត
Tags: