សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


នៅក្នុងកម្មវិធី «តន្ត្រីយុវវ័យ» របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ បាយ័ន កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ តារាចម្រៀង សុខ សីឡាលីន បានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាក្នុងស្ទូឌីយោស្ទឹងមានជ័យផ្ទាល់ មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ជាមួយបទចម្រៀង និងក្បាច់រាំរបស់នាង។

P9

ក្នុងកម្មវិធី «តន្ត្រីយុវវ័យ» កាលពីថ្ងៃទី១១ នោះ សុខ សីឡាលីន បានលើកយកបទចម្រៀងចំនួនបួនបទ មកច្រៀងនិងសម្តែងជូនទស្សនិកជន បានទស្សនា កម្សាន្ត ក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំងនោះគឺមានទាំងបទចាក់ CDនិងបទចម្រៀង ដែលនាងច្រៀងផ្ទាល់ ។

សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)
សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)
សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)
សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)
សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)
សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)
សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)
សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)
សុខ សីឡា​លីន ពិតជា​មិនធម្មតា (​មាន​វីដេអូ​)

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត

សូមទស្សនានិងស្តាប់កម្សាន្ត ជាមួយបទចម្រៀង របស់នាង៖
ដោយ ឈឹម ដារា