សម្រស់​តារាចម្រៀង​កូន​មួយ Ella Koon ពិតជា​ស្អាត​មិន​ចាញ់​នារី​ក្រមុំ​

6 Videos


ថ្មីៗនេះតារាចម្រៀង និង សម្ដែងហុងកុងដ៏ស្រស់ស្អាត នាង អ៊ីលឡា គូន (Ella Koon) បានបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកពីរនាក់កូនរបស់នាងចូលទៅក្នុងគណនី Instagram ដែលបានបង្កជាភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ ដោយសារតែរូបសម្រស់របស់នាងនៅតែស្អាត និង គួរឲ្យស្រឡាញ់មិនចាញ់នារីក្រមុំប៉ុន្មានឡើយ ។

P9

សម្រាប់រូបថតទាំងប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ស្រីស្អាត អ៊ីលឡា គូន ពីរនាក់កូននេះដែរត្រូវបានមហាជនជាច្រើនស្ញើចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅ ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៀតនោះគឺផ្ទះរបស់នាងតែម្ដង ដោយសព្វថ្ងៃនេះនាង អ៊ីលឡា គូន ក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់នាងកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយដ៏គួរឲ្យចង់រស់នៅបំផុត ។

សម្រស់​តារាចម្រៀង​កូន​មួយ Ella Koon ពិតជា​ស្អាត​មិន​ចាញ់​នារី​ក្រមុំ​

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបរបស់តារាចម្រៀង និង សម្ដែង អ៊ីលឡា គូន ដែលបានធ្វើគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំង ដោយសារតែសម្រស់របស់នាងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចណាឡើយទោះបីជាមានកូន និង វ័យ ៣៩ ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយ ៕ (ប្រភព ឡូលីប៉ប) កុសល

សម្រស់​តារាចម្រៀង​កូន​មួយ Ella Koon ពិតជា​ស្អាត​មិន​ចាញ់​នារី​ក្រមុំ​
សម្រស់​តារាចម្រៀង​កូន​មួយ Ella Koon ពិតជា​ស្អាត​មិន​ចាញ់​នារី​ក្រមុំ​
សម្រស់​តារាចម្រៀង​កូន​មួយ Ella Koon ពិតជា​ស្អាត​មិន​ចាញ់​នារី​ក្រមុំ​
សម្រស់​តារាចម្រៀង​កូន​មួយ Ella Koon ពិតជា​ស្អាត​មិន​ចាញ់​នារី​ក្រមុំ​
សម្រស់​តារាចម្រៀង​កូន​មួយ Ella Koon ពិតជា​ស្អាត​មិន​ចាញ់​នារី​ក្រមុំ​