៩លើក​ដែល​ Hyun A ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើទាំង​ស្រុង​​មុខ​កាមេរ៉ា

Hyun A ដែល​​ជា​សមាជិក​របស់​អតីត​ក្រុម 4Minute ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា​ជា​តារា​ស្រី​ដែល​លេច​ធ្លោ​លើ​ភាព​សិចស៊ី​​និង​ទាក់​ទាញ​ជាពិសេស​រូប​ដែល​​​បង្ហាញ​ល្វែង​លើ​របស់​នាង​តែ​ម្ដង។

 

៩លើក​ដែល​ Hyun A ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើទាំង​ស្រុង​​មុខ​កាមេរ៉ា

 

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​អ្នក​គាំទ្រ​ក៏​បាន​សរសើរ​ពី​ភាព​ក្លាហាន​របស់​នាង​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើ​នៅ​មុខ​កាមេរ៉ា​ផង​ដែរ។
នេះ​ជា​រូប​ខ្លះៗ​នៃ​ការ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើ​របស់ Hyun A៖

 

៩លើក​ដែល​ Hyun A ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើទាំង​ស្រុង​​មុខ​កាមេរ៉ា

 

 

៩លើក​ដែល​ Hyun A ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើទាំង​ស្រុង​​មុខ​កាមេរ៉ា

 

៩លើក​ដែល​ Hyun A ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើទាំង​ស្រុង​​មុខ​កាមេរ៉ា

 

៩លើក​ដែល​ Hyun A ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើទាំង​ស្រុង​​មុខ​កាមេរ៉ា

 

៩លើក​ដែល​ Hyun A ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើទាំង​ស្រុង​​មុខ​កាមេរ៉ា

 

៩លើក​ដែល​ Hyun A ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើទាំង​ស្រុង​​មុខ​កាមេរ៉ា

 

៩លើក​ដែល​ Hyun A ​បង្ហាញ​ល្វែង​លើទាំង​ស្រុង​​មុខ​កាមេរ៉ា

 
ប្រែ​សម្រួល៖ SAMEDY
ប្រភព៖ Koreaboo​​​