រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​

6 Videos


ថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងជួរមុខក្នុងក្រុម 2NE1 នាង CL បានបង្ហោះចែកចាយរូបថតស៊ីអារម្មណ៍របស់នាងប៉ុន្មានសន្លឹកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម Instagram ដោយបានបង្កឲ្យអ្នកគាំទ្រលើរូបនាងទាំងអស់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរឡើយ ។

P9

នៅក្នុងរូបថតដ៏រោលរាលប៉ុន្មានសន្លឹករបស់តារាចម្រៀង CL នេះទៀតសោត បានបង្ហាញពីភាពសិចស៊ីស៊ីអារម្មណ៍ដល់កម្រិតរបស់នាង ដែលកន្លងមកកម្រមានតារា K-pop នារីណាម្នាក់ហ៊ានថតរូបបង្ហាញអារម្មណ៍សិចស៊ីដូចតារាចម្រៀងរូបនេះឡើយ។ ទាក់ទងជាមួយរូបថតដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់របស់ស្រីស្អាត CL នេះដែរ ក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹករបស់អតីតសមាជិកក្រុម f(x) នាង Sulli ដែលនាងក៏ធ្លាប់បានថតរូបស៊ីអារម្មណ៍ដូច CL ដែរ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារូបរបស់ Sulli មិនសូវបង្ហាញអារម្មណ៍រោលរាលខ្លាំងដូច CL ឡើយ ។

ចង់ដឹងថា រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញក្នុងក្រុម 2NE1 វ័យ ២៥ ឆ្នាំនាង CL មានភាពសិចស៊ី និង ស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុនណា សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព កូរ៉េប៊ូ) កុសល

រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​
រូបថត​ដ៏​ស៊ី​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ CL កំពុង​ល្បី​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត