មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ លើ​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​តំបន់​មុខ​ព្រលាន​យន្តហោះ

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ លើ​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​តំបន់​មុខ​ព្រលាន​យន្តហោះភ្នំពេញ ​៖​ ដើម្បី​សម្រួល​ផ្លូវទឹក​ក្នុង​រដូវវស្សា​នេះ​ មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​បូម​ស្តារ លាង​លូ​តំបន់​មុខ​ព្រលាន​យន្តហោះ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​ ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​២០០៤​ដល់​រង្វង់​មូល​ចោមចៅ។
​​
នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុក​ជា​ផ្លូវការ​របស់លោក​សាំ ពិសិដ្ឋ នាយក​មន្ទីរ ​សាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​ក្នុង​នោះ​បាន​សរសេរ​ថា «​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បាន​បូម​ស្តារ​លាង​លូ​តំបន់​មុខ​ព្រលាន​យន្តហោះ មហាវិថី​សហ​ព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​ ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​២០០៤​ដល់​រង្វង់​មូល​ចោមចៅ»៕

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ លើ​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​តំបន់​មុខ​ព្រលាន​យន្តហោះ

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ លើ​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​តំបន់​មុខ​ព្រលាន​យន្តហោះ

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ លើ​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​តំបន់​មុខ​ព្រលាន​យន្តហោះ

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ លើ​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​តំបន់​មុខ​ព្រលាន​យន្តហោះ