ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​

6 Videos


តើអ្នកធ្លាប់ឃើញហេតុការណ៍មនុស្សស្រីសុំមនុស្សប្រុសរៀបការទេ ? ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ ។ ចុះប្រសិនបើគ្រូស្រីសុំសិស្សប្រុសរៀបការវិញនោះ ?

P9

ហេតុការណ៍គ្រូស្រីម្នាក់សុំសិស្សប្រុសរៀបការបានក្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅកគុកក្នុងបណ្តាញសារព័ត៌មានប្រទេសចិន ។ រូបថតជាច្រើននៅក្នុងហេតុការណ៍នោះត្រូវបានគេបង្ហោះចូលបណ្តាញ អ៊ីនធឺរណេត និង ត្រូវបានបណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេតចែកចាយបន្តគ្នាជាច្រើនពាន់ដង ។ យោងតាមសារព័ត៌មាន គេបានដឹងថា អ្នកទាំងពីរបានទាក់ទងគ្នាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយទម្រាំមានការសុំរៀបការនេះ ក៏ឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តអស់ពេលយ៉ាងយូរដែរ ។ យ៉ាងណាក្តី គេពុំឃើញមានព័ត៌មានណាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីអត្តសញ្ញាណអ្នកទាំងពីរនោះទេ ។

ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​

មហាជនក៏ដូចជាបណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេតជាច្រើនក៏បានបង្ហាញការសរសើរចំពោះគ្រូស្រីរូបនេះ ដែលក្លាហានហ៊ានបង្ហាញការស្រឡាញ់របស់នាង ទោះបីនាងពាក់ម៉ាសបាំងមុខក៏ដោយ ។ ចុះប្រិយមិត្តអ្នកអានយល់ដូចម្តេចដែរចំពោះរឿងនេះ ? ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃអ៊ីស)

ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​
ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​
ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​
ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​
ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​
ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​
ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​
ហេតុការណ៍​ «គ្រូ​ស្រី​» សុំ​ «កូនសិស្សប្រុស​» ​រៀបការ ផ្អើល​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត