​ដឹង​អត់​ថា ឈិន ឈឿន ​ចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​អី​ពេល​ព្រឹក?

“បាយ​​សាច់​ជ្រូក ហើយ​ថែម​ពង​ទា​ខ ​មួយ​គ្រាប់​ទៀត​មក ដឹង​ថា​អែម​ហើយ​បង​អើយ ​សម្រាប់​ខ្ញុំ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​នោះ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​តែ​ញ៉ាំ​បាយ​ហ្នឹង”។ ​សម្ដី ឈិន ឈឿន ​ប្រាប់​ពី​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​របស់​ខ្លួន។

 

​ដឹង​អត់​ថា ឈិន ឈឿន ​ចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​អី​ពេល​ព្រឹក?

 

ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ចូល​ចិត្ត​បាយ​ស្រូប​នេះ​ដែរ ឈិន ឈឿន​ពេល​ខ្លះ​ក៏​ប្ដូរ​ទៅ​ញ៉ាំ​បបរស​ ត្រី​ងៀត​អី​ខ្លះ​ដែរ ប៉ុន្តែ​មិន​ជា​ញឹកញាប់​ដូច​បាយ​សាច់​ជ្រូក​ទេ ព្រោះ​ព្រលឹម​ឡើង​រូប​គេ​រត់​ហាត់​ប្រាណ​នៅ​ស្ដាត​ចាស់ ដូច្នេះ​ហើយ​អស់​កម្លាំង​ដាក់​បាយ​សាច់​ជ្រូក ទើប​អាច​ទប់ទល់​បាន៕

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ