គណៈកម្មការ ៤ រូប ភ្ញាក់ផ្អើល MR.BEAN មក​ប្រឡង​នៅ Thailand’s Got Talent

6 Videos


សង្គមអនឡាញកំពុងនាំគ្នានិយាយពី MR.BEAN នៅភូកេត ប្រទេសថៃ គាត់ឈ្មោះ តាយ មុង ឃុន ដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Thailand’s Got Talent Season 6 ធ្វើឱ្យគណៈកម្មការទាំង ៤ ស្លឺភ្នែកគ្រប់គ្នា ពីព្រោះបុរសនោះ មានរូបរាង មុខមាត់ ចិញ្ចើម សម្លៀកបំពាក់ និង កាយវិការ ក្រមេចក្រមើម ដូច MR.BEAN របស់អង់គ្លេសបេះបិទ ។

P9

គណៈកម្មការ ៤ រូប ភ្ញាក់ផ្អើល MR.BEAN មក​ប្រឡង​នៅ Thailand’s Got Talent
គណៈកម្មការ ៤ រូប ភ្ញាក់ផ្អើល MR.BEAN មក​ប្រឡង​នៅ Thailand’s Got Talent
គណៈកម្មការ ៤ រូប ភ្ញាក់ផ្អើល MR.BEAN មក​ប្រឡង​នៅ Thailand’s Got Talent
គណៈកម្មការ ៤ រូប ភ្ញាក់ផ្អើល MR.BEAN មក​ប្រឡង​នៅ Thailand’s Got Talent
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត

ទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះ គណៈកម្មការបានផ្តល់ភ្លើងខៀវឱ្យឆ្លងទៅវគ្គបន្តទៀត ។ សូមទស្សនាវីដេអូ នៃការប្រកួត Thailand’s Got Talent Season 6 ដូចខាថក្រោម ៖
សូរ្យកាន្ត (កាពូក)