ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ថៃ​មកកាន់​កម្ពុជា ថយចុះ ខណៈ​ការនាំចេញ​កម្ពុជា​កើនឡើង​

ភ្នំពេញ ៖ តម្លៃ​នាំចេញ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ប្រទេស​ថៃ​មកកាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​រយៈពេល​៤​ខែ​ឆ្នាំនេះ បាន​ធ្លាក់ចុះ​យ៉ាងខ្លាំង ផ្ទុយ​ពី​ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅកាន់​ប្រទេស​ថៃ ដែលមាន​ការកើនឡើង​។​