ប៉ុន្មានចំនុចនេះអាចជួយឲ្យអ្នក Selfei បានកាន់តែស្អាត (វីដេអូ)

ប៉ុន្មានចំនុចនេះអាចជួយឲ្យអ្នក Selfei បានកាន់តែស្អាត (វីដេអូ)

នាពេលបច្ចុប្បន្នការថត Selfei ពិតជាពេញនិយមបំផុតសម្រាប់មនុស្សទូទៅមិនថាចាស់មិនថាក្មេងនោះឡើយ អ្នកខ្លះខិតខំរិះរកន្លែងទេសភាពស្អាតៗ និងវិធីជាច្រើនដើម្បីថតរូបរបស់ខ្លួនអោយបានកាន់តែស្អាតផងដែរ។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញគន្លឺះងាយប៉ុន្មានចំនុចនៅក្នុងវីដេអូក្រោយដើម្បីជួយឲ្យអ្នកថតរូបបានស្អាត ដោយមិនចាំបាច់ទៅរកទេសភាពនៅខាងក្រៅនោះឡើយ៖

Image: ប៉ុន្មានចំនុចនេះអាចជួយឲ្យអ្នក Selfei បានកាន់តែស្អាត (វីដេអូ)

Image: ប៉ុន្មានចំនុចនេះអាចជួយឲ្យអ្នក Selfei បានកាន់តែស្អាត (វីដេអូ)

Image: ប៉ុន្មានចំនុចនេះអាចជួយឲ្យអ្នក Selfei បានកាន់តែស្អាត (វីដេអូ)


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ប៉ុន្មានចំនុចនេះអាចជួយឲ្យអ្នក Selfei បានកាន់តែស្អាត (វីដេអូ)

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
ប៉ុន្មានចំនុចនេះអាចជួយឲ្យអ្នក Selfei បានកាន់តែស្អាត (វីដេអូ)

ចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:30 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ