4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

ជាការពិតណាស់ទូរស័ព្ទ iPhone 7/7 Plus ជំនាន់ក្រោយអាចនឹងបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈ នៅពាក់កណ្តាលខែកញ្ញាខាងមុខនេះ ដោយឡែកក៏មានព័ត៌មានជាច្រើននៅជុំវិញបណ្តាញសារព័ត៌មានមួយចំនួន
បានបង្ហើបប្រាប់សឹងតែរាល់ថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈពិសេសសម្ងាត់ៗជាច្រើនរបស់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ក្រោយនោះ។
យ៉ាងណាមុិញក្នុងថ្ងៃនេះគេហទំព័រយើងខ្ញុំ ក៏នឹងធ្វើការបកស្រាយឱ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត ពីលក្ខណៈពិសេសធំៗ
ដែលប្រហែលជា 100% ប្រាកដជានឹងភ្ជាប់មកជាមួយនូវទូរស័ព្ទ iPhone 7 ដោយរួមមាន :

ដោយការលេចចេញនូវរូបភាពដែលមានដូចខាងក្រោម គេក៏បានសន្មតថា Apple នឹងប្រើប្រាស់នូវប្រភេទ
ឈីបអង្គចាំ SanDisk ទំហំដល់ទៅ 256GB មកបន្ថែមមួយទៀត ដែលពីមុនមានត្រឹមតែ 128GB ប៉ុណ្ណោះ។

4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
4 យ៉ាងកាន់តែច្បាស់ភ្នែកពី iPhone 7 ជំនាន់ក្រោយ ធានាថាម៉ាអែម!

ចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 06:02 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ