សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ

ថ្មីៗនេះអ្នកថតរូបនៅក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្នាក់បានផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងស្ថាននីយទូរទស្សន៍ BBC ក្នុងម៉ោង Newsnight បានឲ្យដឹងថា លោកបានប្រើពេលវេលា ៨ ឆ្នាំនៅក្នុងសេតវិមាន ក៏ដូចជាក្នុងការិយាល័យ Oval Office របស់លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ដើម្បីផ្ដិតយកសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ប្រធានាធិបតី ហើយមកទល់នឹងពេលនេះរូបថតសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា មានចំនួន ២ លានសន្លឹកហើយ បើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ឡើងកាន់តំណែងដំបូង ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកថតរូបឈ្មោះថា ផេត ស៊ូហ្សា (Pete Souza) ម្នាក់នេះបានបង្ហាញរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ដែលជាស្នាដៃថតរបស់ខ្លួនទៅកាន់មនុស្សរាប់លាននាក់លើសាកលលោកតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺរណេត ដោយរូបថតទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តដ៏កក់ក្ដៅរបស់ប្រធានាធិបតីលោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ។

ចង់ដឹងថា រូបថតរបស់លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា បង្ហាញពីភាពកក់ក្ដៅ និង គួរឲ្យគោរពយ៉ាងណាខ្លះ សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖

សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ

ប្រភព៖ pmhotnews

  • សកម្មភាព​កំប្លែង​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ២០ សន្លឹក មិន​ងាយ​បានឃើញ已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/22  Category:កំសាន្ត
Tags: