ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​

វិចិត្រករជប៉ុនជំនាញខាងឆ្លាក់ឈើច្នៃជារូបផ្សេងៗលោក Seiji Kawasaki ថ្មីៗនេះបានបញ្ចេញស្នាដៃមួយចំនួនដោយការឆ្លាក់ឈើច្នៃជារូបចំណីអាហារសឹងតែដូចរូបភាពពិតៗ ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្ទើរមិនជឿនឹងភ្នែក។

ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​

លោក Kawasaki បានឆ្លាក់ឈើច្នៃជារូបរាងចំណីអាហារជាច្រើនដូចជា នំប៉័ង បង្គា ត្រីប្រឡាក់ ចំណិតដំឡូងបារាំង ម្ទេសជាដើម។ មនុស្សជាច្រើនដែលបានឃើញស្នាដៃរបស់វិចិត្រករជប៉ុនរូបនេះ តែងយល់ច្រឡំថាវារបស់ពិត ហើយនៅពេលដឹងថារបស់ទាំងនោះជាឈើ ពួកគេតែងនិយាយលេងថាចង់ញ៉ាំវា ព្រោះធ្វើឲ្យពួកគេឃ្លាន។

លោក Kawasaki អាចច្នៃឈើធ្វើជារូបផ្សេងៗទៀតបាន តែនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីលោកចូលចិត្តធ្វើរូបចំណីអាហារច្រើនជាងគេ? វិចិត្រករជប៉ុនរូបនេះឆ្លើយតបវិញភ្លាមថា “បាទ ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចំណីអាហារ ខ្ញុំចូលចិត្តវាមែនទែន”៕

ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​ ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​

ប្រភព៖ sabay

  • ឆ្លាក់​ឈើ​ច្នៃ​ជា​រូប​ចំណី​អាហារ​​ដូច​ពិត​ៗ​ ឃើញ​​ហើយ​ចង់​​ញ៉ាំ​已关闭评论
  • 35 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/23  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: