មើល​តារា​ហុងកុង Nancy Wu និង Vincent Wong ផ្ដល់​ហត្ថលេខា​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​

កាល​ពី​ថ្មីៗ​នេះ​ តារា​ហុងកុង Nancy Wu និង Vincent Wong បាន​មក​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ហើយ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​បាន​ឆ្លៀត​ឱកាស​នេះ​ដែរ​​​ដើម្បី​​ផ្ដល់​ហត្ថលេខា​ដល់​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​នៅ​​ឯ​ផ្សារ​ទំនើប AEON Mall។​​​

 

មើល​តារា​ហុងកុង Nancy Wu និង Vincent Wong ផ្ដល់​ហត្ថលេខា​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​

 

តារា​​ហុងកុង​ទាំង​ពីរ​រូប​នេះ​ បាន​មក​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ​មិថុនា ​ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​ដែល​ត្រៀម​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​កម្ពុជា​ឆាប់​ៗ​នេះ​ហើយ។ ​រឿង​ថ្មី​នោះ​ មាន​ចំណង​ជើង​ថា “A Fist Within Four Wall” និង “Over Run Over”៕

 

ទស្សនា​សកម្មភាព​ខ្លះ​និង​ វីដេអូ​ របស់​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ផ្ដល់​ហត្ថលេខា​ដល់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា៖

 

 

មើល​តារា​ហុងកុង Nancy Wu និង Vincent Wong ផ្ដល់​ហត្ថលេខា​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​

 

មើល​តារា​ហុងកុង Nancy Wu និង Vincent Wong ផ្ដល់​ហត្ថលេខា​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​

 

មើល​តារា​ហុងកុង Nancy Wu និង Vincent Wong ផ្ដល់​ហត្ថលេខា​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​

 

មើល​តារា​ហុងកុង Nancy Wu និង Vincent Wong ផ្ដល់​ហត្ថលេខា​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​

 

មើល​តារា​ហុងកុង Nancy Wu និង Vincent Wong ផ្ដល់​ហត្ថលេខា​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY​​​