កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

ម៉ូតូគឺជាយានជំនិះដ៏សាមញ្ញដែលប្រជាជនទូទៅភាគច្រើនប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ធ្វើចរាចរណ៍ ខណៈជាទូទៅវាមានតម្លៃមធ្យមតែប៉ុននោះ តែយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានឆ្នៃម៉ូតូដ៏ប្រណិតដែលម៉ូតូទាំងនោះមានតម្លៃថ្លៃជាងរថយន្តមួយចំនួនទៅទៀត ដើម្បីតម្រូវចិត្តអតិថិជនដែលជាអ្នកមានលុយស្ដុកស្ដម្ភ ។

ខាងក្រោមជាម៉ូតូដ៏ថ្លៃបំផុតទាំង១០ក្នុងពិភពលោកដែលចេញផ្សាយដោយ Wonderlist

១០. Neiman Marcus Limited Edition Fighter តម្លៃ : ១១០,០០០ដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

៩. Coventry Eagle តម្លៃ : ១២០,០០០ដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

៨. Harley Davidson Rocker តម្លៃ : ១៣០,០០០ដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

៧. Hildebrand Wolfmüller តម្លៃ : ១៥០,០០០ដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

៦. Hub less Harley Davidson តម្លៃ : ១៥៥,០០០ដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

៥. Ecosse FE Ti XX តម្លៃ : ៣០០,០០០ដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

៤. The legendary British classic black តម្លៃ : ៤០០,០០០ដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

៣. Gold Plated Custom Chopper តម្លៃ ៥០០,០០០ដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

២. Ultra Rare Porcupine តម្លៃ ៧៥០,០០០ដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

១. $ 1 million Harley-Davidson តម្លៃ ១លានដុល្លារ

កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​

ប្រភព៖ whatsupkhmer

  • កំពូល​ម៉ូតូ​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០​ក្នុង​ពិភព​លោក​已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/23  Category:កំសាន្ត
Tags: