អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

ខណៈ​ដែល​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ភាគ​ច្រើន​សុទ្ធ​តែ​មាន​រូប​សម្រស់​ស្រស់​ថ្លា​បែប​យុវវ័យ ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​អាច​នឹង​ភ្លេច​ថា​ពួក​គេ​មួយ​ចំនួន​មាន​វ័យ​ខ្ទង់​សាមសិប​ទៅ​ហើយ ជា​ពិសេស​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​ដែល​បាន​ឈរ​ជើង​មក​ជា​យូរ​ឆ្នាំ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​តារា​ស្រី​១២​រូប​ ដែល​មាន​អាយុ​ច្រើន​ជាង​គេ​​និង​នៅ​តែ​ប្រឡូក​សកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ចម្រៀង​ប៉ុប​កូរ៉េ ដែល​ប្រិយមិត្ត​អាច​នឹង​ភ្ញាក់ផ្អើល​ដោយ​សារ​សម្រស់​ក្មេង​ជាង​វ័យ​របស់​ពួក​គេ​៖​

 

Victoria ក្រុម f(x)អាយុ ២៩ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

Joobi ក្រុម Sunny Hillអាយុ ២៩ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

Qri ក្រុម T-araអាយុ ២៩ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

Misung ក្រុម Sunny Hillអាយុ ២៩ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

Boram ក្រុម T-araអាយុ ៣០ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

Lee Hae Ri ក្រុម Davichiអាយុ ៣០ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

Sojin ក្រុម Girl’s Dayអាយុ ៣០ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

Dara ក្រុម 2NE1អាយុ ៣១ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

Park Bom ក្រុម 2NE1អាយុ ៣២ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

JeA ក្រុម Brown Eyed Girlsអាយុ ៣៤ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

Miryo ក្រុម Brown Eyed Girlsអាយុ ៣៤ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

Narsha ក្រុម Brown Eyed Girlsអាយុ ៣៤ឆ្នាំ

 

អាច​​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​ឃើញ​បញ្ជី​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចាស់​ជាង​គេ​ក្នុង​វិស័យ K-POP

 

តើ​តារា​ណា​មួយ​ដែល​មើល​ទៅ​នៅ​តែ​ក្មេង​ដដែល?

 

ចុចអាន៖Sulli អតីត​ក្រុម f(x) ចំហ​ល្វែង​លើ​ពេញ​ទំហឹង​ លើ​គណនី​បណ្ដាញ​សង្គម​ថ្មី

ចុចអាន៖ហេតុផល​ពិត​ដ៏​ឈឺចាប់​ពី​ក្រោយ​ការ​បែក​បាក់​ក្រុម​ចម្រៀង​ 4Minute

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ allkpop